Zaprimljene narudžbe do 17:30 šaljemo isti dan

UGOVORNE ODREDBE

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki / zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža Fitandstrong. Također, krajnji korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane Fitandstrong, pa iz toga razloga Fitandstrong ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Fitandstrong.

Korisnik je suglasan s time da pristup internet stranici shop@fitandstrong.hr ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovorana Fitandstrong. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge Fitandstrong.

Fitandstrong zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Fitaandstrong može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Fitandstrong zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i / ili Izjavu o povjerljivosti podataka.

Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i / ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti naše internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu shop@fitandstrong.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Korištenjem internetskih stranica shop@fitandstrong.hr od strane korisnika, smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih stranica shop@fitandstrong.hr mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama Shop@fitandstrong.hr vlasništvo su fit and strong te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i / ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. fitandstrong je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadrzaju na fitandstrong.hr

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja fitandstrong. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik može sa internetske stranice shop@fitandstrong.hr preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica shop@fitandstrong.hr isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Fitandstrong kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako fitandstrong nije odgovorna za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da fitandstrong nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Fitandstrong nije ni u kojem slučaju odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica shop@fitandstrong.hr djelomično ili u cijelosti.

Fitandstrong nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetske stranice shop@fitandstrong.hr. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uvjetima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga fitandstrong može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto fitandstrong obavezno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internetskim stranicama fitandstrong.hr , fitandstrong nije odgovorna kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo u bilo kojem djelu internetskih stranica Shop@fitandstrong.hr, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istima.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom fitandstrong, njene podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetskim stranicama shop@fitandstrong.hr od strane korisnika.

Fitandstrong može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. Fitandstrong ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internetskim stranicama shop@fitandstrong.hr postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Fitandstrong nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama shop@fitandstrong.hr Fitandstrong se izričito ogađuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice shop@fitandstrong.hr . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Fitandstrong.

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

zabranjeno je koristenje stranice shop@fitandstrong dijeci i osobama mladjim od 14 godina.

Registracijom otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici shop@gitandstrong.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.